آوریل 14, 2024

ماه: سپتامبر 2023

بازی های آسیایی 2023، 29 سپتامبر، به روز رسانی زنده: نیکهات زارین مدال خود را کسب کرد، تیم هاکی روی یخ بانوان مالزی را 5-0 شکست داد

به‌روزرسانی‌های زنده بازی‌های آسیایی 2023 در 29 سپتامبر و آمار زنده مدال‌های بازی‌های آسیایی© PTIبه روز رسانی زنده بازی های...

به‌روزرسانی‌های زنده روز پنجم بازی‌های آسیایی 2023: بازی فوتبال هند و عربستان سعودی آغاز شد، یک مدال دیگر اسکواش تضمین شد

بازی های آسیایی 2023، 28 سپتامبر، اکشن زنده و جدول مدال های بازی های آسیایی 2023 به صورت زنده© PTIبه‌روزرسانی‌های...